Vaarkanties
Aalsmeer goes Westeinderplassen

Aalsmeer heeft de ambitie om watersport en recreatie als economische pijler verder te ontwikkelen. Het gebied rond de Westeinderplassen moet de spil vormen van het toeristisch recreatief profiel. Daarvoor is een kwaliteitsimpuls nodig, zodat recreatie en toerisme als belangrijke pijlers van de economie beter benut kunnen worden. De Gebiedsvisie ziet hiervoor belangrijke kansen. Om die te kunnen benutten, zal een transformatieproces op gang moeten komen.

read more